Tìm kiếm
Từ khóa
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
 
150kết quả được tìm thấy
Tiêu đềLĩnh vựcCơ quan thực hiện
Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bảo trợ xã hộiUBND phường Chiềng Lề.
Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm Bảo trợ xã hộiUBND phường Chiềng Lề.
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội Bảo trợ xã hộiUBND phường Chiềng Lề.
Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Bảo trợ xã hộiUBND phường Chiềng Lề.
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng Bảo trợ xã hộiUBND phường Chiềng Lề.
Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm Bảo trợ xã hộiUBND phường Chiềng Lề.
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện Bảo trợ xã hộiUBND phường Chiềng Lề.
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Bảo trợ xã hộiUBND phường Chiềng Lề.
Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn Bảo trợ xã hộiUBND phường Chiềng Lề.
Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện Bảo trợ xã hộiUBND phường Chiềng Lề.
Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Bảo trợ xã hộiUBND phường Chiềng Lề.
Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng Bảo trợ xã hộiUBND phường Chiềng Lề.
Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế Trẻ emUBND phường Chiềng Lề.
Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Trẻ emUBND phường Chiềng Lề.
Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Trẻ emUBND phường Chiềng Lề.
Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em Trẻ emUBND phường Chiềng Lề.
Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Trẻ emUBND phường Chiềng Lề.
Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em Trẻ emUBND phường Chiềng Lề.
Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Phòng chống tệ nạn xã hộiUBND phường Chiềng Lề.
Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Phòng chống tệ nạn xã hộiUBND phường Chiềng Lề.
12345678

 CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG CHIỀNG LỀ

Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Phường Chiềng Lề
 
Địa chỉ: khu đô thị SHINING CITY Sơn La, Tổ 1 phường Chiềng Lề, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La
 
SĐT: 02123.852941