Đảng ủy Chiềng Lề triển khai nhiệm vụ quý IV
Ngày 11/10, Đảng ủy phường Chiềng Lề đã tổ chức sơ kết công tác Đảng 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý IV.

Đảng ủy phường Chiềng Lề sơ kết công tác Đảng 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý IV.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển KTXH, bảo đảm quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, kịp thời quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên; quan tâm chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát,; quan tâm công tác phát triển Đảng, đã chuyển đảng chính thức cho 5 đảng viên dự bị, kết nạp mới 4 quần chúng ưu tú vào Đảng. Tập trung lãnh đạo công tác phát triển KTXH, tổng mức lưu chuyển hàng hoá và dịch vụ ước đạt 495 tỷ đổng, phường có trên 1 nghìn hộ hoạt động kinh doanh dịch vụ, thu ngân sách trên địa bàn phường đạt 11 tỷ đồng bằng 131% dự toán Thành phố giao. Đẩy mạnh công tác quản lý đất, trật tự xây dựng, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Thực hiện có hiệu quả phòng trào dạy tốt, học tốt, nâng cao chất lượng giáo dục; quan tâm công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện tốt công tác phòng, chống Covid-19, đã khám và điều trị cho 4.924 lượt người, tỷ lệ tiêm vắc xin cho các đối tượng trên 18 tuổi đạt 99,1%, từ 12 tuổi đạt 99,4%, trẻ từ 5 tuổi đạt  93%.

Trong quý IV, Đảng ủy phường Chiềng Lề tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị; thực hiện đạt và vượt những chỉ tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác thu ngân sách. Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các trường học; tuyên truyền vận động nhân dân làm tốt công tác phòng, chống dịch covid-19, vệ sinh phòng bệnh theo mùa. Tiếp tục làm tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; tăng cường công tác bảo đảm ANTT, trực sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành công tác tuyển quân; lãnh đạo công tác Đại hội Chi bộ trực thuộc, bầu tổ trưởng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở....

Tác giả:Sa Hoàng

 


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG CHIỀNG LỀ

Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Phường Chiềng Lề
 
Địa chỉ: khu đô thị SHINING CITY Sơn La, Tổ 1 phường Chiềng Lề, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La
 
SĐT: 02123.852941