Các dự án đang triển khai

TT

Danh mục dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm XD

Thời gian KC-HT

Tổng mức đầu tư được duyệt

Ghi chú

A

THỰC HIỆN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, ĐẦU TƯ KẾT CẤU HẠ TẦNG CÁC DỰ ÁN TRONG KHU Ở 

I

Dự án chuyển tiếp 

1

Đường Chu Văn An (đường QL6 - Trường đại học Tây Bắc - Nhánh II), thành phố Sơn La

UBND thành phố

Quyết Tâm

2013-2018

133.186.600

 

2

Khu dân cư mới đường Chu Văn An, thành phố Sơn La

Ban QLDA ĐTXD TP

Quyết Tâm

2016-2018

13.073.247

 

3

Hạ tầng khu dân cư lô số 4 (4b,4c), thành phố Sơn La

Ban QLDA ĐTXD TP

Tô Hiệu, Chiềng Lề

2017-2020

78.033.804

 

4

Hạ tầng khu dân cư lô số 6b, thành phố Sơn La

Ban QLDA ĐTXD TP

Chiềng An

2017-2020

44.996.381

 

5

Khu dân cư ngã tư Quyết Thắng - Bản Buổn phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La (giai đoạn II)

Ban QLDA ĐTXD TP

Chiềng Cơi

2017-2018

24.999.960

 

6

Khu dân cư Sang Luông, thành phố Sơn La

Ban QLDA ĐTXD TP

Quyết Thắng

2017-2019

7.661.450

 

7

Khu tái định cư số 2, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La

Ban QLDA ĐTXD TP

Tô Hiệu

2017-2019

2.365.652

 

II

Dự án khởi công mới năm 2019 

1

Xây dựng kết cấu hạ tầng, mở rộng 1,3ha Giảng Lắc (giai đoạn II)

Ban QLDA ĐTXD TP

Quyết Thắng

2016-2017

7.896.091

 

2

Hạ tầng khu dân cư lố số 1A, thành phố Sơn La

Ban QLDA ĐTXD TP

Chiềng Cơi

2018-2020

47.353.500

 

3

Hạ tầng khu dân cư lố số 1B, thành phố Sơn La

Ban QLDA ĐTXD TP

Chiềng Cơi

2018-2020

62.876.100

 

4

Hạ tầng khu dân cư lố số 1C, thành phố Sơn La

Ban QLDA ĐTXD TP

Chiềng Cơi

2018-2020

53.758.500

 

5

Hạ tầng khu dân cư lố số 1D, thành phố Sơn La

Ban QLDA ĐTXD TP

Chiềng Cơi

2018-2020

50.489.400

 

6

Hạ tầng khu dân cư lố số 1E, thành phố Sơn La

Ban QLDA ĐTXD TP

Chiềng Cơi

2018-2020

62.078.200

 

7

Hạ tầng khu dân cư lố số 1G, thành phố Sơn La

Ban QLDA ĐTXD TP

Chiềng Cơi

2018-2020

19.715.100

 

8

Xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư (tiểu dự án 2) - thuộc dự án Trụ sở các cơ quan chính trị - hành chính thành phố Sơn La

Ban QLDA ĐTXD TP

ChiềngSinh

2017-2020

30.000.000

 

9

Hạ tầng dân cư lố 6c, thành phố Sơn La

Ban QLDA ĐTXD TP

Chiềng An

2018-2019

35.000.000

 

B

THỰC HIỆN ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN NGOÀI KHU Ở 

II

Dự án chuyển tiếp 

1

Trường tiểu học Kim Đồng, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La

Ban QLDA ĐTXD TP

Chiềng Sinh

 2016-2018

31.080.000

 

2

Mương thoát lũ đoạn từ bản Buổn đến đường Hoàng Quốc Việt, thành phố Sơn La

Ban QLDA ĐTXD TP

Quyết Thắng, Chiềng Cơi

2017-2019

             17.000.0

 

3

Trụ sở các cơ quan chính trị - hành chính thành phố Sơn La (tiểu dự án 1)

Ban QLDA ĐTXD TP

Chiềng Sinh

2017-2020

220.000.000

 

4

Trụ sở công an xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La

Ban QLDA ĐTXD TP

Chiềng Xôm

2018-2019

                  999.6

 

5

Nhà văn hóa khu Đồi châu, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La

UBND phường Chiềng Lề

Chiềng Lề

2016-2017

2.700.000

 

6

Các tuyến đường nhánh Khu dân cư Đồi Châu

UBND Phường Chiềng Lề

Chiềng Lề

2017-2019

               4.873.0

 

7

Sân lễ hội và nhà văn hóa tổ 3 phường Chiềng Lề

UBND phường Chiềng Lề

Chiềng Lề

2017-2019

14.990.000

 

8

Khu tái định cư khu đồi châu phường Chiềng Lề thành phố Sơn La

UBND phường Chiềng Lề

Chiềng Lề

2016-2017

2.350.000

 

9

Đường bản Mạy, bản Thẳm phường Chiềng Sinh qua nhà máy Xi măng Chiềng Sinh, thành phố Sơn La

Ban QLDA ĐTXD TP

Chiềng Sinh

2018-2019

1.688.500

 

10

Cầu bản Bó, phường Chiềng An, thành phố Sơn La

Ban QLDA ĐTXD TP

Chiềng An

2018-2019

1.958.400

 

11

Sửa chữa đường Hoàng Văn Thụ - bản Nam, xã Hua La, thành phố Sơn La

Ban QLDA ĐTXD TP

Hua La

2018-2019

9.940.700

 

III

Dự án khởi công mới năm 2019 

1

Đường Điện lực - Lò Văn Giá, thành Sơn La

Ban QLDA ĐTXD TP

Quyết Thắng, Chiềng An

2018-2020

43.000.000

 

2

Điều tra, khảo sát đánh giá, xác định phạm vi khu vực cấm không được ở, sản xuất nông nghiệp thuộc khu vực sạt lở đất tại tổ 10 phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La (giai đoạn 1)

Phòng Quản lý đô thị

Chiềng Lề

2018-2019

              959.245

 

 CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG CHIỀNG LỀ

Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Phường Chiềng Lề
 
Địa chỉ: khu đô thị SHINING CITY Sơn La, Tổ 1 phường Chiềng Lề, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La
 
SĐT: 02123.852941