Thường trực UBND thành phố kiểm tra công tác chuẩn bị công bố xã Chiềng Ngần đạt chuẩn nông thôn mới


Thường trực UBND thành phố kiểm tra công tác chuẩn bị công bố xã Chiềng Ngần đạt chuẩn nông thôn mới.

          Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận nhất trí của nhân dân các dân tộc trên địa bàn, đến nay xã Chiềng Ngần đã đạt được 19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Đã hoàn thành 11 tuyến đường, trục bản, ngõ bản với tổng chiều dài trên 17 km; tỷ lệ hộ sử dụng điện an toàn đạt 100%; người dân xã đã tích cực, đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng áp dụng công nghệ cao với trên 900 ha cây ăn quả chất lượng cao; công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang nhà ở của nhân dân cơ bản hoàn thành.

          Để chuẩn bị tốt các điều kiện công nhận xã Chiềng Ngần đạt chuẩn nông thôn mới vào ngày 20-7, thường trực UBND thành phố đề nghị các phòng, ban chức năng của thành phố, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể của xã Chiềng Ngần, tiếp tục chỉ đạo các bản, tiểu khu thường xuyên duy trì công tác vệ sinh môi trường ở khu dân cư, các tuyến đường trục xã, đường ngõ bản và các hộ gia đinh, tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch đẹp và thân thiện. Đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết, chỉ đạo các bản, tiểu khu tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ TDTT để Lễ công bố quyết định của UBND tỉnh về công nhận xã Chiềng Ngần đạt chuẩn nông thôn mới bảo đảm trang trọng, vui tươi, an toàn, tiết kiệm, thật sự là ngày hội của nhân dân trong xã.  

Sa Hoàng

 


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG CHIỀNG LỀ

Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Phường Chiềng Lề
 
Địa chỉ: khu đô thị SHINING CITY Sơn La, Tổ 1 phường Chiềng Lề, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La
 
SĐT: 02123.852941