Tuyên truyền các giải pháp ứng dụng Cơ sở giữ liệu quốc gia về dân cư trong đánh giá khả tín khách hàng vay phục vụ cho vay an sinh xã hội

Thực hiện Công văn số 184/CV-TCTTKĐA ngày 08/01/2023 của Tổ công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ; Công văn số 331/UBND-NC ngày 21/01/2024 của UBND tỉnh Sơn La về việc đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu dân cư trong đánh giá khả tín khách hàng vay để người dân tiếp cận với nguồn vốn chính thống một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Ngày 26/01/2024, UBND thành phố đã ban hành công văn số 294/ UBND-CA về việc tổ chức tuyên truyền các giải pháp ứng dụng Cơ sở giữ liệu quốc gia về dân cư trong đánh giá khả tín khách hàng vay phục vụ cho vay an sinh xã hội.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các Trường Đại học, Cao đẳng, THPT trên địa bàn thành phố và yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường chỉ đạo thực hiện một số nội dung như sau: Quán triệt về mục đích, đối tượng và thông tin chung về sản phẩm cho vay tín chấp; Phổ biến nội dung sản phẩm cho vay tín chấp không tài sản bảo đảm của các tổ chức tài chính, ngân hàng; Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang, các tổ công nghệ số cộng đồng và Tổ Đề án 06 cấp xã, tổ/bản/tiểu khu tăng cường công tác tuyên truyền về tiện ích, các sản phẩm, đối tượng được thụ hưởng biết và sử dụng (nếu có nhu cầu).

Hiện nay đã có 06 tổ chức tài chính, ngân hàng thương mại như: BIDV, Vietcombank, Vietinbank, PVcombank, VIB, MCredit đã có các sản phẩm để người dân, các đối tượng người lao động được tiếp cận với nguồn vay vốn không phải thế chấp tài sản, góp phần an sinh xã hội, hạn chế tội phạm tín dụng đen và áp dụng triển khai trên toàn quốc từ ngày 15/01/2024

Nội dung sản phẩm cho vay tín chấp không tài sản bảo đảm của các tổ chức tài chính, ngân hàng (tại Phụ lục kèm theo Công văn số 184/CV-TCTTKĐA ngày 08/01/2023 của Tổ công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ gửi kèm theo) Tải về

Tải về

 

 

Tác giả: Hồng Thuỷ, phòng Văn hoá - Thông tin

 


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG CHIỀNG LỀ

Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Phường Chiềng Lề
 
Địa chỉ: khu đô thị SHINING CITY Sơn La, Tổ 1 phường Chiềng Lề, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La
 
SĐT: 02123.852941